The Political Economy Between Our Cutlery

//

By Jana Paegle Does funky public-school tuna (MSC-branded!) caught in Thailand sound familiar? Recognize Hungarian raspberries? Ever seen Indian grapes on discount, Brazilian mangoes sold for a penny, or Danish pork ethical rants being the source of patriotic mobilization? Ever questioned the Sumatran palm oil in Swedish chocolate? It seems…

Read More

Raise the Tax on Junk Food

//

By Madeleine Nordgren Junk food, [noun] – pre-prepared or packaged food that has low nutritional value (Oxford languages dictionary). Junk food is served for lunch at schools to students who require healthy nutrients such as protein, carbohydrates, vitamins, and healthy fats. Pre-made hamburgers, pizza, tacos, and nuggets are examples of…

Read More

Matbrist skapar kriser och kriser skapar matbrist

//

By Ella Wahlstedt Många forskare och miljöexperter talar om att vi står inför en kommande global livsmedelskris. Kombinationen av klimatförändringarna och faktumet att befolkningen ökar i samma takt som markytan vi kan odla mat på minskar, försämrar våra chanser att försörja jordens alla invånare med mat. Det är därför centralt…

Read More
1 2 3