Kriget mot kvinnan vet inga gränser

//

Av Rut Berling I krig råkar inte sällan civilbefolkningen illa ut. Våld, särskilt sexuellt våld och våldtäkt används mer eller mindre uttalat som krigsstrategi mot en obeväpnad befolkning. Värst drabbas kvinnor – och barn. Ofta omnämns detta systematiska våld i första hand som en effekt av mellanstatliga konflikter, istället för…

Read More