Global uppvärmning och lärdomar från spelteori

Av Fredrik Nilsson Den globala uppvärmningen är vår tids stora utmaning. En multitud av internationella konferenser och toppmöten har organiserats de senaste årtiondena för att tackla denna fråga. Även om framsteg har gjorts verkar det som om världens länder aldrig riktigt kan komma överens. Kan spelteori hjälpa oss förstå varför…

Read More

Cambridge Analytica och makt i den digitala tidsåldern

Av Fredrik Nilsson I början av året tog visselblåsaren Christopher Wylie kontakt med The Guardian i London med bevis som skulle knyta den politiska konsultfirman Cambridge Analytica till olämplig hantering av miljoner av Facebookanvändares personliga information. Cambridge Analytica hade kommit över miljontals Facebook profilers personliga data som de officiellt hade…

Read More

När en gränslös vision blir verklighet

Av Fredrik Nilsson Nationsgränser ses som en fundamental del av världen vi lever i och de påverkar våra liv dagligen. Många tillbringar hela sina liv inom en stats gränser, och gränsdragningar mellan nationer uppfattas som något naturligt. Det är därför viktigt att lyfta fram de fåtal gränslösa och ofta förbisedda…

Read More