Editorial: Justice and Punishment

//

By Eva Forslund In the process of creating this issue, we asked a number of UF members what justice means to them. Their answers varied somewhat, but they all seemed to agree that defining the term ‘justice’ is difficult. On the other hand, the writers in this issue keep returning…

Read More

Krönika: På besök i frihetens Mecca

///

Libertarianism är idén om att människor bör garanteras både omfattande individuella rättigheter samt ha stor ekonomisk frihet. Libertarianismen skiljer sig från liberalismen framförallt i att den ofta är mer radikal. Den största skillnaden mellan liberalism och libertarianism är nog ändå att libertarianismen är vanligare i USA som term. Skälet till…

Read More