Om ansvar i en globaliserad värld

Av Tove Henriksson Vi lever i en värld som blir allt mer globaliserad. Denna fras har upprepats oräkneliga gånger, och lett till att globalisering uppfattas som en okontrollerbar och oundviklig process. Ofta presenteras globaliseringen som en naturlig följd av allt mer sofistikerade informationsteknologier, som tillsammans med en ökad rörlighet möjliggör…

Read More