HIV, masculinity and the fear of stigma

By Per Kåks How are gender roles, poverty and HIV/AIDS connected, and how does a change in one of these lead to a change in the others? The threat that HIV has brought to the affected countries, primarily in Sub-Saharan Africa, has led to massive social shifts on several levels.…

Read More

Gated communities – byggandet av stadens sociala gränser

Av Per Kåks Hur städers utformning skapar osynliga gränser mellan människor har under de senaste åren fått allt mer medial uppmärksamhet. Ofta hamnar fokus på det som kallas exkluderande design – när offentliga utrymmen utformas för att hålla oönskade beteenden eller personer borta. Detta kan vara i form av att…

Read More