Tala är silver, men lyssna är guld

By Marvin Ribohn Dagens samhälle blir alltmer accepterande gentemot HBTQ-personer, både vad gäller lagstiftning, men även i fråga om attityder i allmänhet. Men trots den positiva utvecklingen finns ett stort motstånd mot HBTQ-rörelsen, och kanske främst mot transpersoner – personer som genom sitt könsuttryck och/eller könsidentitet avviker från den så…

Read More