Den svenska självdiagnostiserade färgblindheten

Av Josefine Säfström Vardagsrasism och diskriminering på grund av hudfärg är ett problem i Sverige. Afrofobi tar sig uttryck i diskriminering på bland annat bostads- och arbetsmarknad, men även i rena ärekränkningar där n-ordet är vanligt förekommande. Våldsbrott på grund av mörk hudfärg är ett av Sveriges vanligaste hatbrott. 2016…

Read More