Det digitala slagfältet – så kan sociala medier öka polariseringen

Av Jakob Bach Sociala medier har revolutionerat nätverksskapande genom att skapat mötesplatser som saknar både geografiska, socioekonomiska och kulturella gränser, vilket drastiskt minskar avståndet mellan människor. Denna sammanförande aspekt skulle även ha kunnat minska polariseringen, men förvånande nog har det motsatta skett. Runt om i världen har länder nämligen blivit…

Read More