När ordet har en gräns

Av Frida Lindberg “Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.” Så står det i den nittonde artikeln av FN:s allmänna förklaring…

Read More