Matbrist skapar kriser och kriser skapar matbrist

//

By Ella Wahlstedt Många forskare och miljöexperter talar om att vi står inför en kommande global livsmedelskris. Kombinationen av klimatförändringarna och faktumet att befolkningen ökar i samma takt som markytan vi kan odla mat på minskar, försämrar våra chanser att försörja jordens alla invånare med mat. Det är därför centralt…

Read More