Global gag rule – om Trumps ansvarslösa abortpolitik

Av Beatrice Chamberlain Den 23 januari 2017, i en av sina första handlingar som nyinstallerad president, återinförde Donald Trump den så kallade Mexico City-policyn – en policy som klipper amerikanskt bistånd till organisationer som arbetar med att utföra eller informera om aborter. Ett år har gått, effekterna av policyn har…

Read More