Försiktig optimism när klimatjättar enas

/

Under ett bilateralt möte i november fick världen ett hoppingivande besked då Kina och USA tillsammans slog fast nya utsläppsmål. Det signalerar viktiga möjligheter, men det finns stor anledning att vara försiktigt optimistisk. Aldrig förr har väl Xi Jinping och Barack Obama sett ut att vara på så god fot…

Read More

Hackaren – den moderna revolutionären?

Internets explosiva framväxt har skapat nya forum för informationsutbyten mellan människor. Det har också förenklat spridning av hemlighetsstämplad information till allmänheten. Infiltratörerna kallar sig själva för visselblåsare – makthavare kallar dem landsförrädare. Är dessa aktivister ledare av en ny revolution? Krypterade filer, oändliga lösenord och nästintill ogenomträngliga brandväggar. Inga av…

Read More