Sverige måste börja leva upp till barnkonventionen

By Miriam Lind Den senaste tiden har flera tidningsartiklar handlat om barn, som trots sin uttryckta rädsla återförenats med sina biologiska föräldrar som tidigare bedömts vara en fara för deras hälsa och utveckling – ja, till och med liv. Detta har gett upphov till en diskussion om vem som har…

Read More