Vår tids taktiska protester

3 mins read

Av Aland Khalid

Jag har en åsikt som behöver göras klart innan vi fortsätter: att protestera är det mest demokratiska man kan göra! Det är klagomålet i sin renaste form. Protesten ger en möjlighet att visa sitt missnöje och kräva förändring. Självklart kan man göra samma sak med sin rösträtt, men protesten är mycket mer direkt och kräver mer av en. Att protestera är ett aktivt beslut man tar, och man behöver investera både tid och energi om man vill se förändring. Vi upplever dagligen utvecklingar i samhället som tidigare protester har vunnit oss, som exempelvis rösträtt, förstärkta rättigheter på arbetsplatsen och avskaffandet av barnarbete. Rätten att demonstrera är grundlagsskyddad i Sverige, och det är en rättighet vi behöver använda oss av när vi ser orättvisa i vårt samhälle.

Trots tidigare vinster är det kanske nu som samhörigheten i protester är som starkast, nu som protester gör störst skillnad. Tack vare bland annat ett förstärkt kommunikationssystem i dagens sociala medier är det enklare än någonsin för människor att organisera och engagera sig i samtidens problem. Men det är inte endast vår kommunikation som har utvecklats. Även hur vi protesterar och den taktik som används definierar vår tid, och vårt starkaste exempel sker just nu i Hongkong.

Demonstrationerna i Hongkong har varit igång sedan mars 2019, och grundar sig i att stoppa ett lagförslag som skulle göra det enklare för Fastlandskina att kräva överlämnande av misstänkta brottslingar från Hongkong. Förslaget skulle öka supermaktens inflytande i Hongkong, och den historiska regionen skulle ta ett stort steg bort från självständighet. Inte långt efter att de satt igång började demonstrationerna handla om fastlandets övertagande av regionen och Hongkongbornas demokratiska rättigheter. Ännu vägrar vardera sida ge vika, men genom organiserade protester och aldrig tidigare skådad bestämdhet har demonstranterna fått Kina att fumla med världen som publik.

En viktig del av protesterna som diskuterats flitigt är det samarbete och den kreativitet som demonstranterna har visat, samt viljan att hålla demonstrationerna fredliga och samtidigt hålla fast vid kraven. Bland de taktiker som demonstranterna använder finns avlägsnandet av de tårgas- och rökbomber som kastats av kravallpoliser, blockaden av flygplatsen för att uppmärksamma världen på situationens allvar situationen, samt den öppna delningen av information med andra demonstranter om hur man ska klä sig för att bäst bemöta polisens kontroller. Allt detta har saktat ned staden, och verksamheter har tvingats till temporära stängningar vilket skadat stadens ekonomi. Demonstranternas meddelande är klart och tydligt: endast i frihet kan staden fortsätta utvecklas lika starkt som tidigare.

Världen fick se ett annat starkt, om än betydligt mindre, exempel i den japanska staden Okayama år 2018. I det fallet gällde inte protesterna ett lagförslag, utan en oenighet mellan fackförening och företag när bussföretaget Ryobi Bus Company inte kunde garantera fortsatt anställning för många av sina arbetare. När samtalen mellan företaget och fackföreningen om nya avtal avbröts tänkte de anställde ut en unik idé som skulle tillåta arbetarna uttrycka sitt missnöje, samtidigt som övriga i staden inte skulle besväras av protesterna. Bussarna skulle fortsätta köras på sina rutter, men chaufförerna skulle sluta ta betalt av sina passagerare. Med denna smarta taktik besväras inga passagerare, staden saktas inte ned, och endast företaget skadas samtidigt som allmänheten informeras om situationen. En enkel men effektfull protest.

Allt fler av dagens protester visar oss att man kan göra motstånd utan att använda våld, och att man kan informera allmänheten utan att vända dem emot sig. Oavsett om man demonstrerar mot regeringen, arbetet eller något annat innebär protesten ett sätt att kräva rättvisa, bli hörd, och uttrycka sig demokratiskt genom att helt enkelt klaga högt.

Illustration: Rickard Ström

Aland Khalid studies the Bachelor’s Programme in Rhetorical and Literary Communication. In the future he would, however, prefer a career in diplomacy. In his spare time he enjoys cooking, reading about current events and tries to be more eco-friendly.

Previous Story

Working Till Death Do Us Part

Next Story

Vikten av ett meningsfullt arbete