Fria hjärnor bygger fria myrstackar

Av Felix Hasselblad Det anses inte konstigt när ett barn från kristna föräldrar får kristna värderingar. Men om barnet senare blir sikh eller hindu så skulle vissa ögonbryn höjas. När en individ gör ett val så måste den känna till sina alternativ och vad som är eftersträvansvärt utifrån hur verkligheten…

Read More

Hur man framgångsrikt undviker framgång

Av Felix Hasselblad Denna artikel är den andra i en tvådelad serie som utforskar människors strävan efter lycka och framgång i det moderna samhället. _________________ Samtidigt som adjektivet liv blivit lättare att upprätthålla så har väldigt lite gjorts för levandet som verb. En del i att bli vuxen sägs vara…

Read More

Tyst minut för felsorterade sopor

Av Felix Hasselblad Jag lyssnar på Stefan Sundstöms album Babyland. Plötsligt tar det slut. Det blir tyst. Jag ler, för jag vet att det är dags för en tyst minut för felsorterade sopor. Denna minut är inte bara för sopor utan också för alla köttbitar som vi lovade att inte…

Read More

Illusionen av demokrati i konsumentmakten

Av Felix Hasselblad Nittonhundratalet ses ofta som ett århundrade då många länder blev fria från sina totalitära överhuvuden, inspirerat av tankar från upplysningstiden. Tanken var då att all legitim politisk makt skulle vara representativ och baserad på folkets samtycke. Kungens och kyrkans makt skulle underordnas folket. Demokratin skulle försäkra folklig…

Read More