Fria hjärnor bygger fria myrstackar

//

Av Felix Hasselblad Det anses inte konstigt när ett barn från kristna föräldrar får kristna värderingar. Men om barnet senare blir sikh eller hindu så skulle vissa ögonbryn höjas. När en individ gör ett val så måste den känna till sina alternativ och vad som är eftersträvansvärt utifrån hur verkligheten…

Read More

Illusionen av demokrati i konsumentmakten

///

Av Felix Hasselblad Nittonhundratalet ses ofta som ett århundrade då många länder blev fria från sina totalitära överhuvuden, inspirerat av tankar från upplysningstiden. Tanken var då att all legitim politisk makt skulle vara representativ och baserad på folkets samtycke. Kungens och kyrkans makt skulle underordnas folket. Demokratin skulle försäkra folklig…

Read More