Den kompletta guiden till jobbet inom utrikespolitiken

/
5 mins read

By Niklas Ylander

Studerar du ett samhällsvetenskapligt ämne? Eller är du nyexad? Drömmer du om att jobba med utrikespolitik? Vägen till utrikespolitiken kan vara snårig och full av hinder. Men i den här artikeln får du veta hur du med målmedvetenhet kan öka chansen till att finna vägen till drömjobbet.

Det är bra med drömmar om framtida jobb. Det handlar ju ändå om vad du ska göra under ett yrkesliv. Drömmandet ger dig en riktning att utgå ifrån. Men lås dig inte i vilken riktning det kan vara. Alla som drömmer om jobbet i FN-skrapan eller i EU-kommissionen kommer tyvärr inte hamna där. Din syn på drömjobbet kommer också förändras ordentligt ju mer insyn du får i arbetslivet.

Den här artikeln kan bli din ögonöppnare om vilka saker som du kan ha i bakhuvudet medan du tar ut riktningen för resan.

Bidandets tid – Engagera dig!

Använd ditt intresse aktivt för att träffa andra som är intresserade av samma sak. Gå med i Utrikespolitiska föreningen, Amnesty, Röda korset, studentkåren, ett politiskt parti eller annan organisation som kan ha ett internationellt fokus på något sätt. Genom de ramar som en förening ger dig kan du lättare få upp ögonen för vad man faktiskt kan engagera sig i. Till exempel kan du, som jag gör nu, skriva om det som intresserar dig och utmanar dig mest. Genom skrivandet kan du se vilket tema som triggar din intellektuella nerv.

Utanför universitetets väggar finns olika kurser att anmäla sig till. Folk och försvars Försvar och säkerhetsakademin eller Frivärlds Utrikesakademin är bra exempel på kurser som ger insyn i vilka utrikespolitiska frågor som diskuteras. Där kan du passa på att lära dig namn. De flesta expertbubblor är hyfsat små. Om du går på alla tillställningar och seminarier om en specifik fråga, exempelvis EU:s fiskepolitik kommer du efter hand lägga märke till att samma personer återkommer. De kommer sannolikt bli en del av ditt professionella nätverk om du själv en dag får ansvar för fiskefrågor.

För att få insikt i ett ämne är det givande att vara ute på ’fältet’. Är biståndspolitik din passion, ja, då är det guld värt att ha varit ute någonstans där man med egna ögon ser hur biståndspengarna används i praktiken. Gillar du försvarspolitik är det en fördel att själv ha varit ute och kravlat runt i buskarna och genomlidit en fältövning.

Som politiskt besatt varelse läser du såklart redan alla medier. Genom en medveten omvärldsbevakning håller du koll på vilka sektorer som på sikt expanderar och som kommer efterfråga din framtida expertis.

Få in en fot

Att få in en fot på arbetsmarknaden är inte alltid lätt för en nyexad samhällsvetare. Arbetsgivarnas arbetsannonser tenderar att efterfråga supermänniskor som precis tagit examen samtidigt som denne ska ha flerårig arbetserfarenhet. Konkurrensen är också stor där olika examen kvalificerar för samma jobb.

Varje litet studentjobb kan ge dig erfarenheter som kan leda till att du blir aktuell för en intervju. Extraknäcket inom kommunen kan ge dig en grundläggande erfarenhet av en politisk organisation vilket blir relevant för ett jobb på ett departement. På jobbet i matbutiken kan du i detalj se hur samhällsberedskapen står sig vid en samhällskris som stör tillgången till livsmedel. Att göra praktik ger en möjlighet att få inblick i organisationer som är i händelsernas centrum vare sig det är Utrikesdepartementet, Sida, EU-parlamentet eller en biståndsorganisation. Varje enskild erfarenhet du gör dig bidrar till din totala kunskapsnivå. Särskilt under din praktik kan du undersöka vilka potentiella jobb som finns där ute redan innan du tar examen.

Som student med begränsad arbetserfarenhet har du rent naturligt ganska dålig insyn i vilka jobb som finns och vad de innebär. När du väl träffar på personer som faktiskt kan något om ditt intresse och som dessutom vill prata om det, se till att visa din nyfikenhet. Du behöver all information du kan få som andra har samlat på sig under ett yrkesliv. De har det som du inte har. Det kan också i sig vara stimulerande för din potentiella mentor att lära ut sina erfarenheter till dig som visar ditt intresse. Det här är en del av ditt sociala nätverkande långt bortom missförståndet att nätverkande handlar om att samla på sig telefonnummer till någon chef du pratade med vid kaffeautomaten som du knappt minns.

När du ska ge dig ut i verkligheten 

När du väl söker jobb är det viktigt att kunna visa dina erfarenheter eftersom ingen vet vad du faktiskt lärde dig under uppsatsskrivandet, fältstudien, praktiken eller engagemanget inom UF. De stordåd som du utfört måste du själv sätta ord på rent konkret. Att du skakade hand med Obama säger inget om din lämplighet. Men det gör däremot själva arbetet du lade ner för att Obama skulle komma till UF-föreläsningen som du organiserade. Alla dina tillägnade kunskaper ska du därför dokumentera i ditt CV utan att ta till klichéer. Se också ditt CV och det personliga brevet som dokument som alltid ska uppdateras.

Vid examinationsdagen är det inte konstigt att du kanske inte har några särskilt relevanta arbetserfarenheter för drömjobbet. Visa därför ditt intresse för sakfrågan. En jobbsökande som kan visa på ett genuint intresse för sakområdet är mer värd att satsa på än en som ’bara’ måste ha ett jobb. När du lusläser jobbannonserna ska du titta efter nyckelord som nämns, inte minst i kravlistan. Sök bara jobb du är kvalificerad för om du vill göra det lätt för dig.

Utrikespolitiken finns överallt  

Men vad är egentligen ditt drömjobb? Det är nog diffust för de flesta. När vi föreställer oss vårt drömjobb handlar det ofta om själva arbetsplatsen. Vi föreställer oss att man måste jobba på UD eller i FN-skrapan för att det ska kunna betecknas som utrikespolitiskt relevant. Eller att man bara kan arbeta med försvarspolitik ifall man är på Försvarsmakten eller Försvarsdepartementet. Det är inte riktigt så det funkar idag i myndighetsvärlden.

I och med att statsförvaltningen de senaste decennierna alltmer styrs genom governance framför government har den utrikespolitiska arbetsmarknaden förändrats och breddats. Många myndigheter har egna kontakter över nationsgränserna vilket kräver samverkan, särskilt efter medlemskapet i EU. Ett jobb på en till synes slumpvis myndighet kan erbjuda möjligheten till att lära dig mer om EU-lagstiftning, påverkanskampanjer eller situationen i Syrien. Det här ger en möjlighet för dig som är medveten om detta att engagera dig när chansen väl dyker upp.

Bidra till samhället

Efter att ha läst den här artikeln har du kanske börjat tvivla, är utrikespolitiken verkligen rätt spår att satsa på med all konkurrens? Det är en relevant fråga som du måste fundera på. Det finns de som pluggar till ett bristyrke och är attraktiva på arbetsmarknaden.

Att vara intresserad av utrikespolitik handlar om mer än karriär och häftiga företagskonferenser. Det handlar i slutänden om att bidra till samhället och det politiska hantverket. På en myndighet ska man utföra det politiska innehållet som politikerna har blivit valda för av väljarna. Där kan du i realtid se hur politik fungerar inifrån och bidra till att samhället ska fortsätta kunna utvecklas i godan ro i tider av oro och instabilitet.

Cover photo: Ilyass SEDDOUG

Niklas Ylander has a master’s degree in political science with a special interest in Scandinavian politics. After his studies in Denmark, Norway and Sweden, he is constantly wondering about the differences and similarities between the countries.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

The Gilded Putsch

Next Story

The Fall of AKK – The Rise of Whom? Pt. 2