Darknet – drogernas Amazon.com

3 mins read

Av Melinda Nilsson

Darknet – bland annat känt som den digitala svarta marknaden – är en anonymitetens fristad, och visselblåsarnas främsta sätt att dela med sig av känslig information. Här öppnar sig en tillsynes oändlig marknad för den som vill bedriva handel med olagliga varor och tjänster, i synnerhet narkotika.

Polis och myndigheter runtom i världen är mer och mer oroade vad gäller möjligheten att köpa illegala tjänster online, så som cyberattacker. På grund av droghandelns globala natur sker även fler internationella samarbeten. Både Interpol och Europol lägger ner allt mer resurser på att utbilda medarbetare i hur Darknet fungerar samt i hur man kan försöka bekämpa brotten som sker där. I Sverige har polisen även ingått i en internationell insats mot droger via Darknet, som leds av USA men involverat ett flertal andra länder. Men även om samarbetet varit internationellt verkar det som om handeln främst sker på nationell nivå. World Drug Report från 2016 visar att majoriteten av alla transaktioner via Darknet inte påverkar den internationella marknaden, då de flesta köpen sker inrikes. Enligt Global Drugs Survey, så har 20 procent av alla narkotikaköpare i Sverige någon gång hamnat på Darknet i jakten på droger.

Men hur kommer det sig att droger kan säljas och köpas på internet så lätt? Det är ju inget man ser när man surfar på den “vanliga” webben, där alla vet att myndigheter kan spåra en bara man laddar ner en låt från Pirate Bay. Darknet tillhör nämligen inte den “vanliga webben”, som även brukar kallas “surface web”. Det är den delen av internet de flesta av oss är bekanta med: den man kommer åt genom webbläsare som Google Chrome och Mozilla Firefox. För att komma åt Darknet måste man ha andra program, där ett vanligt alternativ är att använda The Onion Router, förkortat Tor. Anslutningen till Tor gör att du som användare anonymt kan surfa på den osökbara, mörka delen av webben.

Denna anonymitet, tillsammans med den lätthanterliga och ofta ospårbara digitala valutan Bitcoin, har lett till en blomstrande droghandel. Ett exempel återfinns i Skellefteå, där polis förra året slog till mot fem män som sålt droger via Darknet. Enligt polisutredningen hade männen stått bakom 4500 försäljningstillfällen av narkotika och tjänat nästan 2,7 miljoner kronor.

Förutom att drogerna är lätta att hitta på Darknet, så kan det för vissa upplevas som säkrare att handla narkotika via Darknet-sidor som den numera nedlagda Silk Road eller dess efterträdare Agora; det är tryggare att köpa en lättare hallucinogen drog från sin soffa än från en okänd langare på klubben. För många handlar ett köp på internet om ökad fysisk säkerhet. Där uppstår aldrig något verkligt möte mellan köpare och säljare, och alltså ingen risk för fysiska hot av säljare eller någon annan. Dessutom har droger köpta på internet ofta en högre kvalité än narkotika som är köpt på gatan.

Trots denna säkerhet, både vid själva köptillfället och vad gäller varornas kvalitet, så finns det självfallet brister även hos Darknet. En av de allra populäraste sidorna för narkotikahandel, Silk Road, stängdes ner av FBI i oktober 2013. Det har hotat anonymiteten hos användarna. Andra sidor har istället stängt ner sig själva, för att inte utsätta användarna för risker i och med att myndigheter blir bättre på att behandla nätbrott. Men tro inte att det slutar där – kommer man undan med att köpa droger på internet finns det ändå en risk att varorna beslagtas postkontroll.

Onekligen har Darknet gett världen en större marknad för olagligheter, men är allt av ondo? För många är Darknet en fristad, men av olika anledningar. Här kan man finna den obehagliga delen av människan: den som sprider barnporr och lejer yrkesmördare. Men även den med goda avsikter: visselblåsaren som riskerar sin egen säkerhet för att sprida viktig information. Darknet ger en frihet som utnyttjas till sin yttersta spets, vilket resulterar i moraliska kluringar. För visserligen har Darknet utgjort en plattform för försäljning av droger och på så vis ökat handeln – men på många sätt har den även förbättrat den. Genom ökad säkerhet mellan köpare och säljare, samt större valfrihet och i vissa fall högre kvalité (och säkrare droger) finns det potential för att flytta många drogköp från gatan till datorn. Men om denna potential kommer att uppfyllas är osäkert i och med den minskande anonymiteten och ökade bevakningen av Darknet. Om den svarta marknaden en dag blir synonym med den mörka webben, eller om Darknet som fristad blir ett minne blott, får framtiden utvisa.

Previous Story

Treating Terror

Next Story

Narkotikapolitiken – Sveriges auktoritära sida