Choosing the West or choosing the East

By Sakke Teerikoski May 2019 marks 15 years since the large eastern expansion of the European Union took place. Ten new member states from Central and Eastern Europe joined the Union on May 1, 2004. Three new members from the south-eastern corner of the continent have joined since, and several…

Read More

The choices of an academic globetrotter

By Daniela Portocarrero Like many lifestyle aspects, for the generation of Swedes in their 20s in 2019 (with circumstantial exceptions) travelling is an active choice. Those of us who desire it with a curiosity resembling that of an eager child, tend to find ourselves in the dilemma between the university…

Read More

€uron: mer än en valuta

Av Nikolas Spanoudakis I Sverige finns ett motstånd mot att införa euron som valuta. Enligt Flash Eurobarometern 453, från april 2017, vill 62 procent av svenskarna som deltog i undersökningen inte att Sverige ska införa euron. Även om jag är medveten om att finns argument mot den gemensamma valutan, fortsätter…

Read More

Att tvingas välja nationalitet – det flerfaldiga medborgarskapets möjligheter och begränsningar

//

Av Nina Kaufmann “Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap.” Så skriver regeringen på sin informationssida om dubbelt medborgarskap, något som är tillåtet i Sverige sedan den första juli 2001. En lista följer över situationer där regeringen menar att Sverige har svårt att hjälpa medborgare som förfogar…

Read More

Energiprojekten i Östeuropa som ges (o)självständighet

Av Nelly Kapurdova Sofia, Bulgarien, vintern 2013. Omkring hundra tusen demonstranter står utanför parlamentet och på Örnbron, som fortfarande är ett symboliskt monument för folkets frihetslängtan efter socialismens fall på 90-talet. Men i januari 2013 finns ingen frihetskänsla kvar. Det känns som om ingen tar ansvar för korruptionsskandalerna inom de…

Read More