A Vulnerable Information Infrastructure

//

How cyber and electronic warfare can be used to trick your signals By Sakari Teerekoski Our digital infrastructure is increasingly dependent on space-based assets. Communication satellites provide internet coverage and decent bandwidth to places that are unreachable with ground-based systems. With 5G and the Internet of Things, we utilize them…

Read More

Slutet för World Wide Web

//

Av Malin Aspberg Internets utveckling från 1990-talet tills idag har varit minst sagt revolutionerande för mänsklig kommunikation. Aldrig tidigare har människor kunnat uttrycka sig och kommunicera så pass fritt världen över. Tidiga internetentusiaster, som poeten John Perry Barlow, framhöll just internets framväxt som skapandet av en allmänmänsklig plattform frikopplat från…

Read More
1 2 3 7