How to take the EU power into your own hands

///

By Nikolas Spanoudakis The globalisation has definitely changed our world in many aspects. In fact, the rise of the internet along with the increasing transport connectivity have made the creation of international communities or organisations possible which have never been imagined before the last century. Nowadays you can connect to…

Read More

Argumentens krig i norra Finland

///

Av John Öberg I den finska staden Rovaniemi sägs tomten bo med sin familj. I Rovaniemi finns också Finlands nordligaste järnvägsstation – men det kan det snart bli ändring på. Det finns storslagna planer på att etablera en ny järnväg mellan Rovaniemi och norska Kirkenes. Infrastrukturprojektet har skapat starka motsättningar.…

Read More

Cambridge Analytica och makt i den digitala tidsåldern

///

Av Fredrik Nilsson I början av året tog visselblåsaren Christopher Wylie kontakt med The Guardian i London med bevis som skulle knyta den politiska konsultfirman Cambridge Analytica till olämplig hantering av miljoner av Facebookanvändares personliga information. Cambridge Analytica hade kommit över miljontals Facebook profilers personliga data som de officiellt hade…

Read More

A nuclear power struggle in South Africa

///

By Sakke Teerikoski In Spring 2018, South African grassroot activists Liz McDaid and Makoma Lekalakala were rewarded the Goldman Prize for stopping an unlawful nuclear deal of the South African government through a long court process. This was just one of many twists in the long series of corruption allegations…

Read More

Taiwan & China – an unsolvable conflict?

///

By Celine Hedin The Taiwanese and Chinese government have for decades claimed to be the legitimate representation of “China.” Functioning as an independent country while mainland China claims dominion over it, Taiwan’s current political situation and status is precarious in many ways. The People’s Republic of China’s current rise on…

Read More

Illusionen av demokrati i konsumentmakten

///

Av Felix Hasselblad Nittonhundratalet ses ofta som ett århundrade då många länder blev fria från sina totalitära överhuvuden, inspirerat av tankar från upplysningstiden. Tanken var då att all legitim politisk makt skulle vara representativ och baserad på folkets samtycke. Kungens och kyrkans makt skulle underordnas folket. Demokratin skulle försäkra folklig…

Read More
1 2 3 6