Words vs. Weapons: Dominique de Villepin’s Address Against The Iraq Invasion

//////

By Quentin Machado “War is always the sanction of failure.” As the Middle East threatens once again to turn into a blazing fire, one may be tempted to opt for escalation, a solution deemed mightier than diplomatic wandering. The warning is indeed seldom listened to: leaders often recognize its wisdom…

Read More

Orbáns modell

///

Av Anton Golovko Hjälm DEN EUROPEISKA UNIONEN är ett nätverk av politisk och ekonomisk natur som sträcker sig över en kontinent. Dess syften är ädla: den ämnar att föra länder närmare varandra. Öppna gränser och sänkta barriärer tillåter ett korsande och tvärsande utbyte av varor, människor, idéer. Regelbundna möten och…

Read More
1 2 3 40