Borde EU ha skattebefogenheter?

/
3 mins read

Av Nikolas Spanoudakis

USA har nyligen infört en “global skatt” som beskattar alla företag som har ekonomisk verksamhet i flera  delstater. Denna policy har som syfte att minska skatteflykter inom USA. Just detta överraskade mig då införandet av nya skatter i USA brukar bli illa bemött av befolkningen. Sedan blev jag nyfiken. Skulle det vara rimligt att en “global skatt” infördes i Europeiska Unionen (EU) också?

Absolut inte! Den svenska regeringen (precis som många andra) ställer sig emot kommissionens förslag att byta beslutsfattningprocess gällande  skattefrågor från konsensus till kvalificerad majoritet. I praktiken betyder det att Europarådet inte kommer att ta något beslut om en global skatt, eftersom det räcker att ett land ställer veto för att stoppa processen.  Här skulle man kunna ställa sig frågan; varför är det nödvändigt att ge EU beskattningsbefogenheter? Skatterna har alltid varit ett nyttigt verktyg för att genomföra politiska och ekonomiska beslut. Låt mig ge två exempel: gränsöverskridande skatteflykt och kampen mot klimatförändringar.

Gränsöverskridande skatteflykt

Gränsöverskridande skatteflykt är  ett problem för den inre marknaden i EU.  Detta problem bidrar till att alla EU länder har olika varianter på skatteregler som sedan utnyttjas av de stora multinationella företagen.  Även om EU:s medlemsländer beskattar företagen var för sig, bör det uppmärksammas att de också är ganska ovilliga att göra just det. Samtidigt som  EU-skeptiska partier kritiserar EU för att skydda företagen, så har exempelvis EU:s kommissionär Vestager, som är ansvarig för kompetensfrågor, varit hård och tydlig när multinationella företag bryter konkurrensregler. Det verkar som om  medlemsländerna tolererar gränsöverskridande skattefusk just på grund av en rädsla att tappa kontrollen över skatterna.

Kampen mot klimatförändringar

Klimathotet är ett ämne som är livligt omdiskuterat i den svenska samhällsdebatten. Här är alla partier överens om att EU måste visa ledning i kampen mot förändringarna, vilket är vad EU också gör på sätt och vis. Men den senaste rapporten från IPCC utmanar oss att kämpa hårdare. Här kan olika skatter användas, som straffar de med stora utsläpp och belönar de som driver kampen mot klimatförändringarna. Ett framgångsrikt exempel i Sverige är flygskatten. Här kan man undra  hur effektivt det egentligen är om bara Sverige tillämpar flygskatten?

Saken är den att en europeisk flygskatt skulle vara mycket effektiv, men detta är de olika medlemsländerna ovilliga att rösta igenom. Det betyder att även om nästan alla europeiska regeringar erkänner klimatförändringar som ett allvarligt hot, så vägrar  de att engagera sig tillräckligt mycket för att bekämpa det på riktigt.

Vägen framåt

Det är uppenbart att medlemsländerna är rädda att ge beskattningsbefogenheter till EU för att välkomna europeiska flyg- eller digitalskatter, då detta skulle kunna liknas med att öppna Pandoras ask. Dessutom är det suveräna skattebestämmandet ett viktigt verktyg för medlemsländerna som de absolut inte vill släppa.

Men om man kollar på debatten kring den nya europeiska långtidsbudgeten, ser man att de flesta regeringar inte vill bidra mer för att fylla de eventuella utrymmen som Brexit lär skapa. Det verkar som om många förväntar sig att EU ska leverera mer med mindre och mindre finansiella resurser för att bemöta större globala utmaningar.

EU-valet den 26 maj  närmar sig med stormsteg. Då kan du fråga din  EU-kandidat om hen är redo att ge EU nödvändiga verktyg såsom utökade beskattningsbefogenheter just för att kunna bekämpa problem som överskrider alla nationella gränser. Ta din chans innan det blir försent!


Nikolas Spanoudakis graduated from a master in chemistry for renewable energy and ever since sustainability is a key aspect of his life. But quite recently he realised that he has to fight for another important element in his life: the European Union. Thus, he decided to become a little champion of the EU. The result is doubtful but he is sure that the cause is good. Let’s see what happens!

Photo: Flickr

Previous Story

Tweet for your life

Next Story

“We are the ones we have been waiting for”